V měsíci březnu jsme realizovali 3 interaktivní tabule v ZŠ Svratka